Vaarwinkel.nl gebruikt cookies voor uw en ons gemak.

Leidraad voor sloep- en motorbootvaarders

Uw speciale korting
€41,99
prijs: €25,00
Aantal
-
+
Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 50,-
De Leidraad voor Sloep- en Motorjachtvaarders behandelt de specifieke onderwerpen die betrekking hebben op het varen met sloepen en motorboten. Deze Leidraad heeft alles in zich om het standaardwerk te worden voor de motorboot- en sloepvaarder.
Richard Vooren | Uitgeverij het Goede Boek | 2010
400 pag. | rijk geillustreerd | full colour | gebonden
  Producent Hollandia
  ISBN/EAN: 9789024006960
 • Beschrijving
 • Inhoudsopgave
 •    Beoordelingen

De Leidraad voor sloep- en motorjachtvaarders behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op het varen met motorboten. Van groot tot klein, van sloepvaarder tot voormalig binnenvaartschip. Deze Leidraad heeft alles in zich om het standaardwerk te worden voor de motorboot- en sloepvaarder. De Leidraad is eigenlijk drie boeken in één.

 • Complete motorbootopleiding
 • Leerstof voor het Klein Vaarbewijs I en II
 • Theorie voor het basiscertificaat marifonie
 • Leer varen met sloepen
 • Leerstof voor het Groot Pleziervaartbewijs en CWO Groot Motorschip
 • Standaardwerk en drie leerboeken in één
 • Aanbevolen als cursusboek voor de motorbootdiploma's door de Commissie Watersportopleidingen (CWO) van ANWB, HISWA en Watersportverbond

De Leidraad voor sloep- en motorjachtvaarders is een veelomvattend standaardwerk voor iedereen die met een motorboot vaart of dat wil leren. Het boek bevat de complete leerstof voor het Klein Vaarbewijs I en II, het basiscertificaat marifonie en aanvullend de leerstof voor het Groot Pleziervaartbewijs en het examen CWO Groot Motorschip.

De Leidraad behandelt de onderwerpen die horen bij het manoeuvreren en navigeren met een open motorboot of motorjacht in Nederland en België op rivieren, kanalen, plassen en meren, en open water, zoals IJsselmeer, Waddenzee en Zuidhollandse en Zeeuwse stromen. Havenmanoeuvres, vaarregels en betonning, veiligheid aan boord en techniek zijn belangrijke onderwerpen. Ook de (elektronische) navigatie op open water en weerkunde worden uitgebreid behandeld. Bovendien kan de lezer veel praktische tips verwachten.
De Leidraad voor sloep- en motorjachtvaarders is een complete handleiding voor de beginnende motorbootvaarder, maar ook voor de gevorderde schipper van grote pleziervaartschepen.

Hoofdstuk 1
Kenmerken van sloepen en grote schepen 8
De sloep 8
   Motorkruiser en snelle motorboot 10
De grote pleziervaart 12
   De historie in het kort 13
   Terminologie 18
   Stabiliteit 20
   Varen op grote rivieren en kanalen 21

Hoofdstuk 2
Inrichting van een sloep, motorjacht en groot schip
Onderdelen van een motorsloep 24
Romp, dek en kuip 24
Onderdelen van een motorboot met kajuitopbouw 26
Romp en dek 26
Bovendeks 28
Benedendeks 30
Uitrusting 31
Motorboot met steunzeil 32
Verlichting 33
   Voorgeschreven verlichting 33
Onderdelen van een klein groot schip 34
Romp, dek, roef en laadruimte 34
Inrichting van een sloep, motorjacht en groot schip 40
Apparatuur 40
Lijnen en ankers 41
Veiligheid 43
   Gasinstallatie aan boord 44
   Brandpreventie 46
   Blusmiddelen 47
   Veiligheidsmiddelen 50
   Voorzorgsmaatregelen en alarm slaan 51

Hoofdstuk 3
Manoeuvreren, manoeuvres algemeen 52
Enkele begrippen 52
Voorzorgsmaatregelen 53
Starten van de motor 54
Wieleffect van de schroef 56
Sturen en stoppen 58
   Draaicirkel 58
   Stopweg 60
   Schip gaande houden 60
Achteruitvaren 61
Afvaren en aankomen 63
   Gebruik van de boegschroef 64
   Afvaren uit een ligvak met verschillende windrichtingen 64
   Aankomen in een ligvak met verschillende windrichtingen 67
   Meerpalen en ondiep water 68
   Aankomen en afvaren bij een langswal 70
   Aankomen en afvaren bij een lagerwal 72
   Aankomen en afvaren bij een hogerwal 74
   Gebruikmaken van de middenbolder 77
Afmeren 78
   Knopen en steken 79

Sloepmanoeuvres 82
Varen met de sloep 82

Manoeuvres met grote motorschepen 86
Ankeren 86
Manoeuvreren 87

Manoeuvreren met twee schroeven 92
Wieleffect 92
Manoeuvreren algemeen 92

Manoeuvreren met een boegschroef 94
Werking van de boegschroef 94

Manoeuvreren en omgaan met een buitenboordmotor 98
Controles bij buitenboordmotoren 98
Varen met een buitenboordmotor 100

Hoofdstuk 4
Bijzondere manoeuvres, alarmering en redding 102
Ankeren 102
   Soorten ankers 103
   Ankermanoeuvres 105
Passeren van een sluis (schutten) 111
   Voor de sluis 111
   Invaren van de sluis 112
   In de sluis 113
   Uitvaren van de sluis 116
Varen op stroom 117
Slepen 118
Aan de grond 120
Zuiging van grote schepen 121
   beperkte manoeuvreerbaarheid 123
Drenkelingmanoeuvres 126
   Standaard drenkelingmanoeuvre 127
   Drenkeling overboord en GPS niet beschikbaar 128
   Drenkeling overboord en GPS beschikbaar 128
Drenkeling binnenboordhalen 129
   Binnenboordhalen van een bewusteloze drenkeling 130
Alarmering bij man overboord 131
EHBO 133
   Reanimatie 133

Hoofdstuk 5
Motor- en scheepstechniek 136
Motor en aandrijving 136
   Verschil tussen benzine- en dieselmotor 136
   2-takt en 4-takt motoren 137
   Motorblok van een scheepsdiesel 138
   Het smeersysteem 139
   De koeling 141
   Het brandstofsysteem 143
   Schroefas, smering en afdichting 144
   Controles voor, tijdens en na het varen 146
   Soorten overbrenging 147
Buitenboordafsluiters en kranen 149
   Lenspompen 149
Elektrisch systeem 150
   Werken met een multimeter 155
   Oorzaak van een storing 157
Winterklaarmaken van de boot 158

Hoofdstuk 6
Reglementen en wetten 162
Binnenvaartwet 162
   Vaarbewijs 163
Wetboek van Koophandel 165
Scheepvaartverkeerswet (SVW) 165
   Waar gelden de reglementen 166
Binnenvaartpolitiereglement (BPR) 168
   Definities 168
   Belangrijke bepalingen 170
   Kentekens 172
Lichten en dagmerken BPR 173
   Tekens van varende schepen 174
   Tekens van stilliggende schepen 181
   Bijzondere tekens 184
   Tekens van bijzondere schepen 185
Geluidsseinen en noodtekens 187
Verkeerstekens 190
   Verbodstekens 190
   Gebodstekens 191
   Beperkingstekens 192
   Aanbevelingstekens 193
   Categorieaanduidingen 193
   Aanwijzingstekens 194
   Bijkomende tekens en richtingaanduidingen 195
   Spui en inlaattekens 196
   Tekens aan kunstwerken 197
Vaarregels BPR 198
   Voorrangsregels 200
   Regels bij slecht zicht 209
   Snelle motorboten 209
   Drukke vaarwegen en andere bepalingen 210
Rijnvaartpolitiereglement (RPR) 211
   Algemene bepalingen 211
   Navigatielichten en dagmerken 211
   Voorrangsregels en overige bepalingen 212
   Rijnpatenten 213
Schema voorrangsregels BPR en RPR 214
Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen SRKGT 218
Scheepvaartreglement Westerschelde SRW 220
   Lichten en dagmerken SRW 222
   Geluids-, licht- en noodseinen 223
   Kleine schepen (afwijkende regels) 223
   Redegebied Vlissingen 223
   Diverse bepalingen 224 
Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee BVA 225
   Voorschriften BVA 225
   Lichten en dagmerken (BVA) 228
   Ankerlichten en dagmerken 232
   Geluidsseinen en noodseinen 233
Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) 235
Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM) 238
Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ) 239

Hoofdstuk 7 
Vaarwegmarkeringen 240
SIGNI 240
   Laterale betonning 240
   Scheidingsmarkering SIGNI 242
   Overige tonnen 244
   Kardinale markering 248
IALA maritiem betonningsstelsel A 249
   Scheidingstonnen IALA 250
Lichten op boeien, bakens en vuurtorens 252
Waterkaarten, diepten en brughoogten 255

Hoofdstuk 8
IJsselmeernavigatie en overig ruim water zonder getijdenbeweging 258
Navigeren op de kaart 258
   Wat u nodig heeft voor het navigeren op het IJsselmeer 258
   Indeling en verklaring van de IJsselmeerkaart 1810 260
   Weergeven van een positie in een kaart 262
Werking van het kompas 266
Intekenen en opmeten van de kaartkoers 272
Navigeren – van kaart naar kompas 276
   Koersen (definities) 276
Koersformule – van kaart naar kompas 278
   Opsturen voor drift 280
Navigeren – van kompas nar kaart 282
Koersformule – van kompas naar kaart 282
   ondergaan van drift 284
Bepalen van de deviatie 286
Bepalen van de positie door peilingen 287
   Enkele peiling 289
   Enkele peiling met loding 289
   Kruispeiling 290
   Merkenlijnpeiling (Transitopeiling) 291
   Peiling met verzeiling 291

Hoofdstuk 9
Navigatie op getijdenwateren Waddenzee, Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen 292
Verticale getijdenbeweging 292
   Het getij 292
   Het berekenen van waterhoogten 294
Horizontale getijdenbeweging 300
   De getijstroom 300
   Opsturen voor dwarsstroom 302
   Opsturen voor stroom en drift 304
   Stroomverzet en/of drift ondergaan 307
   Stroomkavelen 309

Hoofdstuk 10
Elektronische navigatie 310
GPS-systeem 310
   Inrichting van het systeem 311
   Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 313
   Instellen van de basisgegevens 314
   Overzicht van de mogelijkheden van een GPS 315
Galileo 316
Elektronische kaartplotters 317
   ECDIS 317
Radar 319
   Extra mogelijkheden van een radar 320
   Radarreflector 321
Automatisch identificatiesysteem (AIS) 322

Hoofdstuk 11
Marifoongebruik
Radioprocedures nautisch en openbaar verkeer 324
Voorschriften voor radiocommunicatie 324
   De certificaten 325
   Identificatie van het vaartuig 328
   Keuring van de apparatuur 328
   Administratieve afhandeling/Atis 330
   Het gebruik van de marifoon 332
   Verplichting van de schipper 338
Nautisch verkeer 340
   Kanaalnummers 340
   Bijzondere kanalen 344
Openbaar verkeer 348
   Schip-wal verkeer 349
   Wal-schip verkeer / Periodieke berichten 353
Marifoonnet in België 357
Marifoontechniek 360
   Bedieningspaneel van de marifoon 360
   Simplex, duplex en semi-duplex 361
   Montage van de marifoon 362
Noodverkeer, spoedverkeer, veiligheidsverkeer 366
Procedures 366
   Noodverkeer 366
   Spoedverkeer 378
   Veiligheidsverkeer 381

Hoofdstuk 12
Beknopte weerkunde 384
Luchtdruk en wind 384
Horizontale luchtstromen 384
Verticale luchtstromen 387
   Wolkenvorming 388
   Lokale weersverschijnselen 389
Luchtsoorten 392
   Fronten 393
   Depressies 394
Scheepsweerbericht 397
Grafische weergave van het weer 398

Bijlagen
Bijlage I Watersportbonden 400
Bijlage II Exameneisen 401
Bijlage III Overzicht Nederlandse marifoonkanalen 404
Bijlage IV Overzicht BPR-Bijlagen 406
Bijlage IV Inventarislijst 407

Index 408

3 beoordeling(en) - gemiddelde waardering 4,7 / 5 (Alle beoordelingen ...)
Leidraad voor Sloep- en Motorbootvaarders
- 20-3-2012
Alles prima geregeld, snel verstuurd, graag weer.
Prettig leesbaar
- 16-11-2010
Prettig leesbaar en beantwoord volledig aan de verwachtingen.
Is door de duidelijke illustraties ook eenvoudig na te zien vóór een manouvre moet worden ingezet; opdraaien, kop voor nemen, weg varen bij stroom of wind tegen. Hoofdstuk over weerkunde is zeverder lezen
Leidraad voor sloep en motobootvaarders
- 24-6-2010
Zeer helder en overzichtelijk boek. Goed als naslagwerk te gebruiken. (Bijv. welk marifoonkanaal moet ik waar gebruiken?) Goed en aantrekkelijk geillustreerd. Ook voor de ervaren vaarders. Heb het met veel plezier bestudeerd.

Aanbevolen bij Leidraad voor sloep- en motorbootvaarders

Boordboek Sloepen
prijs€17,99
Toertochten voor motorboot en sloep
prijs€20,99
Handboek Motorboot Varen
prijs€25,99
 •  Grootste aanbod
 •  Snelle levering
 •  Veilig betalen
 •  Lage verzendkosten
 •  Gratis retourneren
 •  30 dagen bedenktijd
 •  Persoonlijk advies
 •  Gratis Nieuwsbrief